เบอร์โทรศัพท์

สายด่วน สน.หลักสอง

 โทร         02-4217-926-7
แฟกซ์     02 421-1086

แจ้งเหตุร้าย

เหตุด่วนเหตุร้าย               191
ไฟไหม้                             199 
กองปราบปราม                 1195
ตำรวจทางหลวง               1193
สายด่วนกรมทางหลวง       1586
ตำรวจ ท่องเที่ยว               1155
ศูนย์นเรนทร                      1669

ศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุ 24 ชม. 

มูลนิธิร่วมกตัญญู                                              0-2751-0951-3
ศูนย์ วิทยุกรุงธน                                               0-2451-7228-9
ศูนย์วิทยุปอเต็กตึ๊ง 24 ชม.                                 0-2226-4444-8
ศูนย์ วิทยุรามา                                                 0-2354-6999
ศูนย์ส่งกลับและรถพยาบาลกรมตำรวจ                  1691
ศูนย์เอราวัณ กทม. (ศูนย์รับแจ้งเหตุ)                    1646
ศูนย์ควบคุมระบบการจราจรบนทางด่วน                 1543
ศูนย์ควบคุมและ สั่งการจราจร                              1197
ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารสาธารณะ กรมการขนส่งทางบก 1584
ศูนย์จราจร อุบัติเหตุ จส.100                              1137
สถานีวิทยุชุมชน ร่วมด้วยช่วยกัน (FM 96)            1677
สถานีวิทยุ สวพ. 91                                          1644


ฉุกเฉินชีวิตและสุขภาพ

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ                                 1860
ศูนย์บริการข่าว อากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา              1182
ศูนย์ปลอดภัยทางน้ำ แก้ไขชื่อเป็น เหตุด่วนทางน้ำ ศูนย์ปลอดภัยทางน้ำ 1199
สายด่วนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย           1784
อุบัติเหตุทาง น้ำ กองบัญชาการตำรวจ                  1196
ศูนย์ประชาบดี                                                 1300
ศูนย์ปรึกษาปัญหาชีวิต (สมาคมสะมาริตันส์แห่งประเทศไทย) 0-2713-6793
ฮอทไลน์คลายเครียด (กรมสุขภาพจิต)                 1667
ศูนย์ดำรงธรรม                                                1567
ศูนย์บริการ ข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน                  1111
ศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กและครอบครัว กระทรวงศึกษาธิการ 1579
ศูนย์ รับแจ้งข่าวยาเสพติด (สนง.ตำรวจแห่งชาติ) 1688
ศูนย์สวัสดิภาพเด็ก เยาวชนและสตรี 0-2282-3892
สายด่วน บัตรทอง 1330
สายด่วนผู้บริโภคกับ อย. 1556
สายด่วนร้อง ทุกข์ สคบ. 1166