ประวัติ สน.หลักสอง

                 
               
           
                 สถานีตำรวจนครบาลหลักสอง ได้จัดสร้างขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2473 ตั้งอยู่ริมคลองขุด ภาษีเจริญฝั่งทิศเหนือ ตรงข้ามวัดม่วง มีสารวัตรเป็นหัวหน้าปกครองขึ้นตรงต่อ กองกำกับการตำรวจนครบาล 12 ในขณะนั้น ต่อมาเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2517 พ.ต.อ.ไพทูรย์ สุวรรณวิเชียร ผกก.น.12 ในขณะนั้นได้พิจารณาเห็นว่า ปริมาณงานและกิจการต่างๆ ของ สน. มีเพิ่มมากขึ้น จึงได้เสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นเพื่อยกฐานะเป็น สน. ที่มีสารวัตรใหญ่เป็นหัวหน้าปกครองบังคับบัญชา แต่เนื่องจากมีกำลังตำรวจเพิ่มขึ้น และต้องการให้บริการประชาชนได้รับความสะดวก จึงย้ายมาขอใช้ที่ร่วมกับศูนย์บรรเทาสาธารณภัยธนบุรีเป็นที่ทำการ จากนั้นเมื่อปี 2517 ได้รับงบประมาณจัดสร้างสถานที่ทำการใหม่ในที่ดินซึ่งได้รับบริจาคในซอยเพชรเกษม 98 เขตภาษีเจริญ และทำการก่อสร้างแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม ปี 2529 จึงได้เปิดให้บริการกับประชาชนมาจนถึงปัจจุบัน และในปี 2539 กระทรวงมหาดไทยได้แบ่งพื้นที่รับผิดชอบเขตภาษีเจริญ เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเขต คือ เขตบางแค โดย ปัจจุบัน สถานีตำรวจนครบาลหลักสอง ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตบางแค เลขที่ 3 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร

ปัจจุบันตั้งอยู่ที่ 

สถานีตำรวจนครบาลหลักสอง
ตั้งอยู่เลข 3 ซอยเพชรเกษม 98 ตรงข้ามบิกซีเพชรเกษม
 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กทม 10160
โทร 02-4217-926-7 แฟกซ์ 02 421-1086

โดยมี  พ.ต.อ.ภาณุเดช  สุขวงศ์  เป็น ผู้กำกับการ

นโยบาย :   สนองนโยบาย พร้อมรับใช้ประชาชน

สน.หลักสอง  พร้อมให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย ทั้งทางคดีอาญา และแพ่ง